600x340_B

Vi planerar och monterar bommar som passar för industriomgivningar och situationer där passerkontroll krävs. Maunella bommar finns för öppningar upp till 8 meter och automatiska bommar finns för öppningar upp till 14 meter. Det finns flera alternativ för manövrering som anpassas för varje projekt och för kundens behov, till exempel nyckelbrytare, radiostyrd fjärrkontroll, kortläsare, knappsats, myntinkast, etc.

För mer information kontakta oss!