600x340_I3

Inhägnad av lekplatser
Vi planerar och monterar stängsel som passar för inhägnader runt lekplatser. En typ av stängsel som ofta används är flätverksstängsel, ett nät av vävd tråd i ett rutmönster. Flätverksstängsel bibehåller sin form och elasticitet genom de vävda trådarna. En annan typ av stängsel är pallisadstängsel, det är ett stängsel med finare estetik och hög stabilitet. Ett stängsel kan kompletteras med ett sortiment av olika grindar som du hittar under fliken grindar.

För mer information kontakta oss!