600x340_O2

Vi planerar och monterar stängsel som passar för offentliga miljöer och omgivningar, till exempel kring skolor, fritidshem, förskolor med mera. Det finns olika typer av stängsel som används, och som anpassas för varje projekt och för kundens behov. Exempel på typ av stängsel som kan användas är flätverksstängsel som är utformat för att tåla påfrestningar eller pallisadstängsel som har en finare estetik och hög stabilitet.

För mer information kontakta oss!