Vi planerar och monterar stängsel som passar för inhägnader av trädgårdar och gårdsplaner. En typ av stängsel som kan användas är flätverksstängsel, ett nät av vävd tråd i ett rutmönster. Flätverksstängsel bibehåller sin form och elasticitet genom de vävda trådarna. Det finns också ett stängsel med finare estetik och hög stabilitet, sådana kallas pallisadstängsel. Ett stängsel kan kompletteras med ett sortiment av olika grindar som du hittar under fliken grindar.

För mer information kontakta oss!