Saleby stängsel startades år 19xx av lanbrukaren Erik på yy gården i Lanna mellan Jung och Saleby.

Under åren har Erik byggt upp en verksamhet som kännetecknas av gediget arbete och en nära kontakt med kunderna. Under första tiden kom uppdragen i första hand från yy. På senare år finns verksamheter som xx, yy och zz bland kunderna.

Anders Andersson från Friggeråker i Saleby har varit engagerad i firman sedan 1977. Anders har tillsammans monteringsteamet gjort uppdrag i stort alla kunder under de här åren. På väg in i 2013 har Erik bestämt sig för att dra sig tillbaka efter yy år i branschen. Det innebär att Anders Andersson tar över verksamheten från Januari 2013 med firman Saleby stängselmontage.